Ai có năng lực thì dùng người đó

Lãnh đạo khi kiểm tra đánh giá nhân viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “đầu tiên phải dựa vào kinh nghiệm thực tiễn”. Một người có học vấn cao, một khi đã vào công ty, bắt buộc phải làm phó giống như quan dự bị, để xem anh ta có thực sự làm việc tốt, có thực sự được tín nhiệm không?

>> Xem thêm: Kinh nghiệm chọn ô tô bán tải và xe cũ tiện dụng giá rẻ

Nếu những điều cơ bản như vậy mà anh ta đểu có thì hãy tạo điểu kiện để anh ta có thể phát huy được năng lực của mình. Người nhân viên được đào tạo từ cơ sở sẽ có tố chất tương đối cao. Xem nhân viên, đầu tiên phải xem sở trường của họ, dùng người lâu dài, đổng thời cũng phải nhẫn nại đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng để những người này có thể hoàn thành nhiệm vụ trong công tác.

>> Xem thêm: Mẫu xe tải được nhiều người đánh giá chọn lựa

Bất cứ một thanh niên nào khi đi làm ở một công ty đều phải bắt đầu từ cơ bản rồi mới được nâng dần lên làm cán bộ. Điểu đặc biệt nhấn mạnh là phải tìm kiếm người giỏi ngay trong công ty, cứ vài tháng phải tiến hành một đợt kiểm tra, rồi căn cứ vào kết quả kiểm tra đó mà quyết định có tăng chức cho nhân viên đó hay không. Bất cứ một nhân viên bình thường nào, chỉ cẩn có năng lực, kiểm tra đạt yêu cầu thì đều có thể thăng chức. Những cách làm trên sẽ có tác dụng cổ vũ nhân viên, gợi mở được tính tích cực của họ trong công việc, từ đó họ có thể hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ nào mà lãnh đạo giao cho.

Tham khảo: http://choibatdo.info và xem thêm nhiều thông tin chi tiết tại đây

Leave a Reply