Ai cũng có tính vụ đánh bài nhận thẻ cào

Bà nói:
.. Ai cũng có tính vụ phải hy sinh bằng Tổ quốc.. còn phải hỏi gì nữa! Huống chi còn việc thù nhà.. mấy lời của cha con dặn lại trước lúc chém… Các con xét là việc có thể làm.. thời cơ đáng làm.. thì cứ việc làm đi!… Mẹ cầu trời khấn Phật cho.
.. Nhưng anh em các con chỉ băn khoăn về chỗ Bắc thù sẽ giận cá chém thớt.. để mẹ già phải đánh bài ngày tết liên lụy.. thật chẳng đành lòng! Cô vừa nói vừa khóc. Vả lại bây giờ con lên Thái Nguyên.. mẹ ở nhà thui thủi cái ta.
.. Chết rồi! Sao con ông thủ bảng Vân Cốc lại yếu bóng vía thế ư!?… Ở đời chỉ những lo quanh sợ quẩn thì còn làm nên trò trống gì!?… Mẹ đã có cách tự thoát.. các con chẳng phải lo định!
Cách tự thoát của bà là cách tính liệt như bực mẹ các dũng sĩ Chuyên Chư.. Nhiếp Chính đời xưa: tự hủy ta trước đi.. để cho con yên tâm làm việc.. khỏi phải lo định cửa nhà.

Ai cũng có tính vụ đánh bài nhận thẻ cào

Thật thế.. ngay đêm hôm ấy.. bà lẳng lặng thắt cổ tự tận.. để khuyến khích các con làm việc cách mạng.. giờ các con bà chỉ có việc đi thẳng tới.. chẳng còn phải bận bịu ngoảnh lại phía sau nữa.
Cô chôn cất mẹ già rồi lên thẳng Thái Nguyên.. trở nên kẻ vợ yêu dấu mong mỏi của thầy đội khố xanh họ Trịnh.
Liền đấy cô xoay xở bao thầu cơm tù cơm lính.. cho được mỗi ngày hay lần ra đánh bài online tiền thật vào đề lao.. đem những thư từ tin tức của các chính trị phạm nhất là của ông Chinh Nham mà ông Đội Cấn vẫn kính mến và thường hỏi ý kiến mỗi khi gặp việc khó khăn – khích lệ ông Đội Cấn đã ôm ấp chí lớn.. thì nên mau mau cử sự đi.. kẻo lỡ cơ hội.


Cô là kẻ có tâm cơ.. lại biết chữ ít nhiều.. cho nên Đội Cấn thêm tin yêu.. chẳng ngần ngại phó thác mọi viện bí mật.
Mỗi ngày cô lại đem những chuyện xa tình gần.. thù nhà nợ đất tỷ tê khuyên lơn thúc giục chồng.. hết sức thiết tha khẩn khoản. Hơn nữa cô lại khéo làm cho cố kết tấm lòng cộng sự của Đội Giá.. Cai Xuyên là chí đánh bài online trên điện thoại hữu đồng tâm mưu đồ khởi tính bằng Đội Cấn.
Mùa hạ năm Đinh Tỵ ..1013…. hai lần Đội Cấn đã toan cử sự.. nhưng giờ chót lại ra lệnh hoãn.. rồi đến đêm hôm 13 tháng Bảy.. lá cờ cách mệnh treo cao trên vùng Thái Nguyên.. cô em gái Cả Thấu và Hai Vịnh là cái vai chủ động gián tiếp vậy.
Cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế hồi đó còn ở Côn Lôn.. được gặp những kẻ thất bại Thái Nguyên bị đày ra đảo.. kể chuyện tường tận.. kẻ thế cụ viết vùng tập ‘THÁI NGUYÊN THẤT HÀNG QUANG PHỤC KÝ’ gọi kẻ đàn bà hy sinh ấy là hiệp nữ.

Leave a Reply