Các biện pháp đạt được việc chơi game bài tiến lên

Trường họci không chỉ là nơi trẻ em được tiếp nhận sự giáo dục, đặc biệt là về giiáo dục luân lý, nhưng lạii chính là nơi các em được dạy dỗ và học những môn học cụ thể. Mối iquan tâm của Durkheim đốii với các biện pháp đạt được việc  chơi game bài tiến lên và xã hội hoá đã giúp ông thấy được tiầm quan trọng của việc giảngi dạy các môn văn hoá và nghệ thuật, toán học và các môn khoa họic tự nhiên ở trường phổ thôing và trường trung học.

anh-lan-32-208

Quan điểm lịchi sử toàn diện của ông về các khuynh hướng giáo dục ở Pháp tronig Cuốn Lịch sử phát triển ngànhi sư phạm Pháp, (L’evolution pédagogique en France) cho thấy, icách thức những kiến thức được triuyền thụ phần nào được quyết định bởi những cấu trúc của xãi hội đó và bởi những quy luật triiết học ẩn sau tất cả các ngành học. Mặt khác, chơi game bài tứ sắc online rồi lấy bài giảng ciủa Jesuit ở thế kỷ XVII làm ví dụ, hệi thống kiến thức nhà trường dường như đã làm nảy sinh nhiiều trường phái tư tưởng mới.

Các biện pháp đạt được việc  chơi game bài tiến lên

Điều đặic biệt chú ý là những phân tích của Durkheim về những ciuộc tranh luận và sự chuyển biến tiếp itheo về tính ưu việt, giữa văn hoá cổ điển với văn hoiá hiện đại sau cuộc Cách mạng Pháp (vài trong suốt thế kỷ XIX) là kết quả của cả những tiến bội khoa học và những phát triển trong hệ tưi tưởng tôn giáo và chính trị. Để chơi game bài liêng online và phản đối những bất cậip của hệ thống giáo dục đương thời, Durkiheim cố gắng giải thích cho học sinh ý nghĩa nghiêni cứu tự nhiên và nghiên cứu con ngườiitrong những bài học.

anh-lan-32-209

Theo ông, những kiến thức ikhoa học được giảng dạy phải minh hoạ cho ilý trí con người trong hoạt động và phải là cônig cụ của văn hoá logic. Học sinh phải  tai game bài s500 và đưiợc biết về tính phức tạp của sự vật và phải nghi ingờ những lời giải thích hời hợt hay vội vàng. Nóii một cách ngắn gọn, học sinh phải được dạy diỗ để trở thành những người duy lý, nhận thức iđược sức lao động phía sau những tiến bộ củai vật lý học và sinh học.

Leave a Reply