Nhưng sau đánh bài ma trận với lũ quỷ

Nhưng sau.. thật nhờ có cô em của hai chiến sĩ họ Phùng làm nội ứng.. tin tức trao đổi chẳng những mau lẹ và có hằng ngày.. mà cuộc khởi tính cũng được sớm thực hiện.. theo như kế hoạch ông Chinh Nham đã định. Cô như là kẻ phát ngôn của tất cả anh em chính trị phạm ở đề lao.. khuyến khích thúc giục ông Đội Cấn đánh bài nhận card mau mau thực hành đại sự.
Giây phút đó cô mới ngoài 20 tuổi.. vẻ kẻ xinh xắn có duyên.. nhất là ăn nói lanh lợi.. dễ cảm. Hình như cô đã có chồng ở nhà quê.. nhưng có kẻ nói chưa cưới.. cô vẫn ở bằng lão mẫu.. cái mẹ.. cái con.. nương tựa lẫn nhau. Từ lúc hai anh em bị phát vãng Thái Nguyên.. thường năm vài lần bà thủ bảng sai cô lên thăm nom cấp dưỡng hai anh.
Má hồng của kẻ thôn nữ Sơn Tây dần đà lọt vào mắt xanh thầy đội họ Trịnh.

Nhưng sau đánh bài ma trận với lũ quỷ

Thấy thế.. Cả Thấu và Hai Vịnh liền định ra kế thỏa hiệp.. nói thật cho cô biết đại sự đang mưu tính giữa các đồng chí ở đề lao và bên trại lính. Rồi đem tính lớn thù nhà nạn đất ra thuyết em.. yêu cầu cô nên hy sinh giúp đỡ cho đại sự được chóng vùng. Tính là yêu cầu cô thuận lấy Đội Cấn.. để làm kẻ giao thông giữa gã ta bằng anh em chính trị phạm trong đề lao.. như thế mới được kín đáo chắc chắn.. Đồng thời.. cô khéo tìm cách lựa lời khích lệ đánh bài nhận thưởng giục giã chồng làm sao cho việc khởi tính thực hiện thêm sớm thêm hay.. kẻo để dây dưa lâu ngày chẳng khỏi tai vách mạch rừng.. hỏng mất công việc.
Hai tráng sĩ biết rõ em gái ta cũng là hạng kẻ có tâm huyết.. hiểu đại tính.. cho nên mới ngỏ hết bí mật và yêu cầu cô em cái việc khó khăn như thế.
Cô suy định rồi trả lời ngay cái cách cả quyết.. vui vẻ:


.. Quả như hy sinh mà có lợi chút nào cho việc đất thù nhà.. em đây chẳng dám tiếc thân!
Cái lát.. cô lại tiếp:
.. Nhưng ở nhà các ta còn mẹ già.. từ khi vắng mặt hai anh.. chỉ có cái ta em sớm thăm tối viếng. Em cần phải xếp đặt chỗ ấy cho yên ổn đã.. trước khi vâng theo lời dạy của hai anh.
.. Cô định rất phải! .. Cả Thấu nói và giục em. Vậy thì cô về ngay nhà đi! Anh chắc thế đánh bài nhất nhì ba nào mẹ già cũng khuyến khích các ta.. chứ chẳng cản trở.
Tức thời.. cô lên đường về Sơn Tây thu xếp việc nhà và hỏi ý kiến bà thủ bảng Nhuận. Bà nghe nói đến đâu.. nét mặt tỏ vui sướng đến đấy như đã tới lúc cho bà được cất cái gánh nặng trong tinh thần vậy.

Leave a Reply