Quan điểm game bài kiếm tiền của tôi

Về phần Phó Tổng thống, trước khi bản Đánh giá Tình báo quốc gia được đưa ra tháng 10-2002, CIA chúng tôi đã có trong tay một số đoạn ngắn trong các ấn phẩm quan trọng, ví dụ như Báo cáo hàng ngày của Tổng thống, trong đó khẳng định về chương trình vũ khí WMD của Iraq. Tuy nhiên, tôi không nhớ có bất cứ đoạn văn bản nào nhắc đến mong muốn có vũ khí hạt nhân của Iraq tại thời điểm mà bài phát biểu của Phó Tổng thống trước các cựu chiến binh có nhắc đến game bài lốc. Có lẽ đối với các nhà hoạch định chính sách vốn rất nhớ lịch sử như Phó Tổng thống, các phân tích  khẳng định quả quyết  càng củng cố thêm quan điểm của họ.

anh lan 10 (398)

Các nhà hoạch định chính sách có quyền có quan điểm riêng của mình, nhưng không có tập hợp các sự thật của riêng mình. Tôi có nghĩa vụ phải làm tốt hơn việc bảo đảm rằng họ biết rõ điểm khác của chúng tôi và tại sao. Và nơi thích hợp để làm rõ sự khác nhau đó là trong các cuộc đối thoại trực tiếp giữa những người lãnh đạo, và tôi đã có vài dịp để làm việc này.

Quan điểm game bài kiếm tiền của tôi

Chẳng ai bầu tôi lên để phát biểu việc tôi không đồng ý như thế nào và ở điểm nào trong những vấn đề gai góc. Lẽ ra tôi nên nói riêng với Phó Tổng thống rằng, theo quan điểm game bài kiếm tiền của tôi, bài phát biểu của ông trước các cựu chiến binh đã đi quá xa. Liệu điều đó có làm thay đổi cách tiếp cận của ông trong tương lai? Tôi nghi ngờ điều này, nhưng tôi không thể cứ im lặng như thể đồng tình được. Chúng tôi đã làm tốt hơn rất nhiều trong việc đẩy lùi việc mong muốn nói quá lên khả năng có mối liên hệ giữa Iraq và al-Qa’ida trong một bộ phận của chính quyền.

anh lan 10 (399)

Chiều thứ sáu, ngày 6-9-2002, một tuần sau bài phát biểu của Phó Tổng thống trước các cựu chiến binh, Nhóm An ninh quốc gia của Tổng thống tập hợp tại Trại David và ở đó qua đêm để hôm sau dự các cuộc họp liên quan game bài hot . Các nhân viên NSC gửi cho các thành viên tham dự đọc trước những cuốn báo cáo dày cộp gồm các thông tin cơ bản. Cả trang đầu tiên của cuốn sách liệt kê những điều sẽ xảy ra sau khi Saddam Hussein bị hạ bệ – giải phóng người dân Iraq, xóa sổ chương trình vũ khí WMD, chấm dứt sự đe dọa của Iraq đối với các nước láng giềng và những nước khác.

Leave a Reply