Một số nguyên tắc khi chọn nhân viên tiếp thị: Một vài nguyên tắc mà các ông chủ công ty nhỏ khi