Chủ động bộc lộ khuyết điểm, phải chân thành mới thắng: GƯƠNG THÀNH CÔNG TIÊU BIỂU Youngchi sinh ra ở một gia đình