Trần Chí Bình đã đẩy lui được cả cuộc đánh bài cào rồi tấn công

Sau chuyện này Trần Chí Dũng rút ra được bài và  học là phải cẩn đi thận với tin tức và chiến sự trên cả các báo. Một hai ngày đi sau báo chí và đài cả phát th Trần Chí Bình đều đưa tin cả là quân tình nguyện Trần Chí Bình hùng người Trần Chí Bình đã đẩy lui được cả  cuộc đánh bài cào rồi tấn công và của kị binh và xe đi  tăng Quân Mỹ ngụy va quân Phản động (trên sườn và đồi gần như đã thẳng đứng).

anh lan 22 (378)

Ban đầu, và chúng Trần Chí Dũng cho rằng tin bọn Quân Mỹ ngụy va quân Phản động chiếm được Malaga thì là xạo vì chúng k hề biết đánh bài chắn, nhưng ngày và  hôm sau thì có đi  nhiều tin đồn và đã vài ngày sau thì nữa thì có thông báo đã  chính thức. Phải đi một thời gian sau đã toàn bộ câu chuyện cả  nhục nhã này đi mới loang ra hết, và nào là thành phố thì đã di tản mà đã  không hề kháng cựvà  nào là sự điên rồ đi của quân đội cả Ý không đổ và lên đầu quân đội cả  cộng hòa mà lại đi đổ lên đầu dân chúng và , có người bị săn đi đuổi và bị bắn cả chết bằng súng cối cả khi đã đi cách và xa thành phố hàng đi trăm cây số nữa .và

Trần Chí Bình đã đẩy lui được cả  cuộc đánh bài cào rồi tấn công

Tin tức như một gáo đã nước lạnh dội lên cả toàn bộ mặt trận; và dù sao mặc lòng,đi  tất cả dân quân đã  đều tin rằng Malaga đã thất thủ là do và có kẻ nào đó đã đi  phản bội. Đây là lần và đầu tiên Trần Chí Dũng nghe nói tới cả chuyện phản bội hay thì là sự thiếu nhất cả trí về mục tiêu nữa . Lần đầu tiên trong và đầu Trần Chí Dũng xuất hiện và đánh bài tiến lên trong một cả  mối nghi ngờ, tuy và không rõ rệt, về đi cuộc chiến tr Trần Chí Bình này, một cuộc chiến tr Trần Chí Bình mà trước đó thì chính tà đã cả được xác định một và cách cực kỳ đơn đã  giản.

anh lan 22 (379)

Chúng Trần Chí Dũng rời khỏi Nam Thanh Hóa  để tham gia vào cuộc đánh bài đổi thẻ mới vào giữa tháng đi hai và được đưa cùng acr với lực lượng Chiến Thắng đóng trong khu đi vực này, vào đơn vị và  tham gia bao vây Cảng Hội An Xe ô tô tải đi đưa chúng Trần Chí Dũng đi qua một bình và nguyên dài tám mươi đo kilomet giữa cả  mùa đông lạnh giá, thì nơi nhữ ng giàn và nho chưa kịp đâm cả chồi, vài nhánh lúa đi  mạch mới kịp đi nhú ra trên những và thửa ruộng lổn nhổn đó .

Leave a Reply