Trong hạng tù ấy đánh bài liêng rất vui

Trong hạng tù ấy.. có hai anh em ruột.. Cả Thấu và Hai Vịnh ..có kẻ nói là Vỵ.. cũng là chiến sĩ cách mạng còn trẻ tuổi.. có tiếng gan góc.. giỏi võ nghệ.. tâm địa rất tốt.
Hai kẻ là con ông Cử Phùng Văn Nhuận.. làng Vân Cốc.. tỉnh Sơn Tây.. cái tướng lĩnh văn thân chống cự Bắc Pháp ngay lúc đô hộ mới xây dựng trên đất Nhất Tề.. Bắc. Chắc ai cũng mong đoạn con đườngnăm 1884.. Nam triều thất thế.. phải nhìn nhận quyền Pháp bảo hộ.. ra lệnh giải tán Bắc thứ và khuyên nhủ quan lại phục tùng chính tài liệu mới.
Ở trong ngục Thái Nguyên hồi bấy giờ.. kể cả ông Chinh Nham.. có đến chục kẻ quốc sự phạm. Trừ ông Chinh Nham què liệt bị giam cầm đêm ngày.. còn các kẻ đánh bài lốc khác vẫn phải đi ra ngoài làm việc cỏ vê tùy án nặng nhẹ.
Sĩ phu phấn khích sôi nổi.. nhiều ông nộp ấn từ quan.. để về mộ binh đánh Pháp.. đầu hết là ông Nguyễn Thiện Thuật.. tán tương Bắc vụ Sơn Tây. Văn thân hưởng ứng rất Bắc. Ông Nguyễn Văn Giáp đang làm Bố chính tỉnh Sơn cũng bỏ quan về kéo cờ khởi tính.. Bắc sư và phó tướng đạo tính binh này tức là ông Cử Phùng Văn Nhuận.

Trong hạng tù ấy đánh bài liêng rất vui

Sau chủ tướng Bố Giáp qua đời.. ông Phùng Văn Nhuận lên thay quyền chỉ huy.. luôn mấy năm kVươngg chiến ở vùng giáp giới Sơn Tây.. Hưng Hóa. Nhưng thế cùng lực tận.. tính binh tan vỡ.. ông thủ bảng Nhuận ..cũng có kẻ nói ông đỗ thủ bảng.. phải mai danh.. ẩn tích.. về miền Vĩnh Yên dạy học.
Trong lúc gõ đầu trẻ.. ông vẫn bí mật giao thiệp bằng các văn thân phản đối.. mưu sự khởi binh lần nữa.
Kẻ Pháp nghe tiếng.. cố sức ép buộc phải làm Tri huyện.. độ hơn cái năm.. ông kiếm cớ bỏ về.. theo đuổi chí cũ.
Cái kẻ chí hữu ông.. muốn được thăng chức Án sát.. bèn tố giác hành động của ông. Vì thế ông bị bắt đánh bài miền nam và đưa về giữa làng Vân Cốc xử chém. Lúc chết.. ông ung dung dặn lại con cái mai sau phải giết giặc trả thù cho cha.
Đó là mấy câu trong bài văn của sĩ phu tỉnh Sơn cảm khái về việc ông thủ bảng Nhuận ngộ hại.
Ông chết.. nhà cửa bị tịch thu.. vợ con phải phiêu bạt.


Chí khí cách mạng di truyền trong mạch máu. Cả Thấu và Hai Vịnh lớn lên.. đi theo Đề Thám.. mong cứu nạn đất để báo thù nhà. Sau khi Đề Thám thất bại bị giết.. hai anh em họ Phùng còn ra sức thu gom tàn lực chiến cái hồi rồi mới bị bắt. Kẻ Pháp kết án khổ sai đày lên Thái Nguyên.
Bình Hàng ông Đội Cấn vẫn ôm lòng ái mộ những chính trị phạm ở bên đề lao.. thường tìm đánh bài mậu binh cách thuận tiện để thông tin và tặng hảo thuốc men quà bánh. Nhất là nghe rõ ông Chinh Nham có khí tiết và có học thức Bắc sự giỏi.. ông Đội Cấn thêm đầy lòng khuynh mộ 36 . Vì thế hai kẻ vẫn trao đổi thanh khí bằng nhau.

Leave a Reply